Posibilidades. Configura o teu resultado.

Crear

Polo de agora, podes escoller entre algúns ámbitos léxicos, a extensión do verso, etc.

En canto ao léxico, prefiro o:

 • Relacionado co mar, cunha tonalidade positiva.
 • Relacionado coa música (feito por Daniel Rivas).
 • Da natureza vexetal.
 • Dos espazos escuros, cunha tonalidade negativa.
 • Da casa.
 • Da tecnoloxía.
 • No que se refire ao tipo de substantivos, escollo:

 • Os abstractos.
 • Os concretos.
 • A extensión dos versos será:

 • Longa, cunha sintaxe complexa.
 • Breve, cunha sintaxe sinxela.
 • Probo tamén a variedade da lingua:

 • Un rexistro informal e un nivel popular.