Erros frecuentes revisados


+ pílulas en vídeo

Colocación do pronome átono e acentuación

Regra xeral: o pronome átono posponse ao verbo. Ambos compórtanse como unha única palabra ao acentuar. Anteponse se hai que, non, se, adverbio...

Transmítese

Estímase

Estate a maltratar

Tróuxenche

Dío ameazando

Pasariámolo ben

Non nos viu

Que se transmite

Nunca se refire a isto

Determinantes e formas pronominais

Cómpre fixar cando menos as formas comigo, isto, iso, aquilo, el (sen acento) ou quen (invariábel).

É iso mesmo

Está comigo

Eses datos

Nós si imos

Se el vén

Quen foron?

Verbos regulares

Seguen o paradigma regular verbos como crer, ler, andar, deducir, nacer...

Ela cre

Ao ler

Deduzo que non

Inclúese no anterior

Verbos semirregulares

Presente de indicativo tipo subo, sobes, sobe, subimos, subides, soben en durmir ou fuxir. Modelo sigo, segues, segue... en sentir ou ferir.

Ela sente xenreira

Agora dormen

Seguen intentándoo

Extraio unha excepción

Verbos irregulares

Presentes de subxuntivo como haxa, estea, sexa, saiba ou poida e pretéritos correspondentes houben, estiven, fun, souben ou puiden.

Sóuboo onte

Poida que o saiba

Ogallá estea

Sexa como sexa

Ti es pacifista

Non creo que haxa

Non dixo que non, quixo dicir que lle era difícil

Xénero e número

Marca determinante (a ponte, a orde, a paréntese, o labor, o costume ou o sinal), mais tamén adxectivos concordados (a orde nova, por exemplo).

Un duro labor

Eses costumes caducados

Son parénteses explicativas

Réptiles

Interferencias léxicas

Evitemos os castelanismos, sobre todo en termos de alta frecuencia. Digamos idade, feminino, anoxar, xulgar, novidoso, etc.

No faiado. Esperta!

Así prexudícannos

Deulle unha labazada

Alumea pouco

En aparencia

Engado un resumo

Procura no contorno

Ten valor pexorativo

Ortografía

As regras ortográficas básicas, sobre todo cando permiten distinguir palabras aí (adverbio) / hai (verbo haber) son fundamentais.

Esta gravación

Aí está

Este móbil

Esténdese rápido

A ver que hai

Ben estruturado

Outra vítima

A reprodución

Xuntos - separados

Non confundamos formas distintas, como por que / porque / porqué ou se non / senón para centrar ben a nosa mensaxe.

Ás veces si

De acordo

Non é un, senón tres

Déixao se non queres

Non tes por que ir

Nin idea do porqué

Acentuación

Sexa diacrítico ou non, o acento gráfico evita confusións: Hai moita presa / Hai moita présa ou Agora esta saia / Agora esta saía.

Á tarde repito

Un vídeo

Cara á vila

Está el só

É boa xente

Ten máis gardado

Dáme envexa

Outros erros

Centremos as formas propias sen castelanismos nin hipergaleguismos. Así, é orde pero ordenar, persoa pero personaxe...

Case cae

Agora vou

Ten varios personaxes

Vou ir

Así queda ordenado