Tag Archives: proposta

Unha máquina de poeta

Seguro que hai voluntarios/as para ser “autores/as”, non duns poucos poemas, senón de millares. Activarán a máquina dos versos se son quen de enviar a información precisa. A guía, neste documento.

Posted in Actividades | Tagged | Leave a comment