Tag Archives: descrición

Orde espacial

Para identificar a orde que seguen os fragmentos que describen espazos (paisaxes, edificios…), cómpre fixarse en como están dispostos no texto os elementos descritos (sempre substantivos). Tamén poden aparecer marcadores espaciais que indiquen os cambios de situación: á dereita, ao … Continue reading

Posted in Para ver | Tagged | Leave a comment

Revisamos a descrición de persoas

Revisamos o texto e creamos o noso propio. Reflexionamos: Faise unha descrición xeral do personaxe? Copia un fragmento no que apareza. Hai trazos físicos? Que partes do corpo se destacan? (Recolle os substantivos que os nomean). Que características se lles … Continue reading

Posted in Actividades | Tagged , | Leave a comment

Cambio

1. Comprendemos Como ve a dependenta do supermercado ao protagonista cando este entra? Que cres que pensa? Coincidiches con ela ao comezo da curta? Con que intenta axudar os demais o mendigo? En cal dos casos cres que fica máis claro … Continue reading

Posted in Actividades | Tagged , | Leave a comment

Quen é?

Un modelo para o traballo da descrición de persoas que estamos a facer seguindo este documento repartido na aula. O retrato seguinte comeza presentando o aspecto físico xeral (primeiro parágrafo), céntrase logo nos elementos máis relevantes da cabeza (parágrafos dous … Continue reading

Posted in Actividades | Tagged , , | Leave a comment

Repaso da unidade 3

Tres recomendacións para repasar contidos vistos na 3ª unidade. 1. Para revisar as cuestións referidas ao xénero do substantivo, podes resolver estas actividades interactivas e mais estoutra. 2. A teoría do texto narrativo está ben recollida nesta presentación. 3. Ademais, tamén … Continue reading

Posted in A. Interactivas | Tagged , , | Leave a comment