Category Archives: A. Interactivas

Actividades de repaso dos tipos textuais

Posted in A. Interactivas | Tagged | Leave a comment

Repaso de gramática

Aproveita este exame interactivo para lembrar e centrar os contidos gramaticais básicos. Ten en conta que, cando nalgunhas actividades é preciso escribir, debes respectar a ortografía, acentuación e puntuación se queres obter un bo resultado.

Posted in A. Interactivas | Tagged , | Leave a comment

As figuras literarias

Empregamos este caderniño con presentación dos recursos, exemplos (tamén audiovisuais) e mais actividades interactivas.

Posted in A. Interactivas, Para ver | Tagged , | Leave a comment

Os verbos regulares

Botamos man deste documento de apoio para despois realizar as actividades en Edmodo (Verbo 2-5) ou no Caderno.

Posted in A. Interactivas, Para ver | Tagged | Leave a comment

O texto argumentativo

Aproximámonos ao texto argumentativo a través de distintas actividades: esta interactiva, unha análise para realizar en grupo na aula e mais as actividades correspondentes do libro de texto. Velaquí o vídeo co que se xoga no primeiro deses materiais:

Posted in A. Interactivas, Actividades | Tagged | 2 Comments

Achegamento ao verbo

Para consultar e reflexionar: No comezo foi o verbo… conxugado, Toda a lingua no teu peto e Verbos en galego. Para autoavaliarse:

Posted in A. Interactivas, Para ver | Tagged | Leave a comment

Lectura da U-9

Realiza as actividades marcadas, no caderno ou na rede.

Posted in A. Interactivas | Tagged | Leave a comment