Tema e resumo (1º ESO)

Cómpre ter solucionadas as actividades 2 e 3 da p. 84