Realizaremos unha proba escrita valorábel só para a avaliación inicial. Non se prepara, pero si que se contesta como calquera outro exame.