Portfolio categories 1º ESO

 • Orientacións para preparar o exame de setembro

  Se es alumno/a de 1º ESO (A, B, D) ou de 2º ESO A e non superaches a materia en xuño, podes seguir estas indicacións para […]

  • Data

    Xuño 26, 2019

  • Contidos

    Todos os contidos

  • Tarefa

    Probas

  • Categoría

    1º ESO, 2º ESO

 • Da crítica ao coloquio (1º ESO)

  Plan 1. A TEMÁTICA a. Que problema dos expostos nos vídeos consideras máis preocupante? b. Que dúas solucións posíbeis entre as apuntadas cres máis realistas e […]

  • Data

    Maio 28, 2019

  • Contidos

    Tipos e xéneros

  • Tarefa

    Comprensión

  • Categoría

    1º ESO

 • Adxectivos non cualificativos (1º ESO)

  As claves para o uso están neste documento. + Reto. Para saber -e practicar- máis: Determinantes en Pingas de lingua.

  • Data

    Maio 21, 2019

  • Categoría

    1º ESO

 • Exposición oral: estratexias (1º ESO)

  1º. Extraede das seguintes charlas TED subtitulados en galego as estratexias que se indican. a. Para captar o interese. En relación con: – o corpo (que […]

  • Data

    Maio 2, 2019

  • Contidos

    Oralidade

  • Tarefa

    Estratexias

  • Categoría

    1º ESO

 • A normalización lingüística (1º ESO)

  Situación actual Algunhas medidas necesarias (propostas da Mesa) A normalización É un proceso de recuperación do aprecio e uso social da lingua. Trátase de volver valorar […]

  • Data

    Abril 29, 2019

  • Contidos

    Lingua e sociedade

  • Tarefa

    Conceptos de sociolingüística

  • Categoría

    1º ESO

 • Ortografía H, S/X (1º ESO)

  Actividades interactivas Libro de texto, 183: 1-5 Solucións

  • Data

    Abril 22, 2019

  • Contidos

    Ortografía

  • Tarefa

    Usos

  • Categoría

    1º ESO

 • Léxico da alimentación e animais (1º ESO)

  1. ALIMENTACIÓN Vocabulario básico Exemplo de menú (de Galego en Zadar) Actividades do Dicionario visual interactivo Identificación de alimentos Identificación dos menús Actividade oral Pasapalabra 2. […]

  • Data

    Abril 9, 2019

  • Contidos

    Léxico

  • Tarefa

    Comprensión

  • Categoría

    1º ESO

 • O verbo (1º ESO)

  Claves Atopa o erro Presentación de Lingua e literatura 1 e 2 Recursos Conxugador Interactivas Verbo, CD, CI (Soluciona e avanza páxina a páxina; desde a […]

  • Data

    Marzo 31, 2019

  • Contidos

    Reflexión sobre a lingua

  • Tarefa

    Usos

  • Categoría

    1º ESO

 • A microficción (1º ESO)

  Actividades iniciais Máis exemplos  

  • Data

    Marzo 31, 2019

  • Contidos

    Tipos e xéneros

  • Tarefa

    Comprensión

  • Categoría

    1º ESO

 • A banda deseñada (1º ESO)

  Características. Caderno interactivo. Lecturas: Compañeiros Os perigos de Internet O sabor das mazás

  • Data

    Marzo 25, 2019

  • Contidos

    Tipos e xéneros

  • Tarefa

    Comprensión

  • Categoría

    1º ESO

 • A noticia (1º ESO)

  Achegamento Límites da obxectividade Nova audiovisual Actividades: – Que será unha cambra? E a repulsión? – Se o QUE da noticia é o espectáculo científico Raios […]

  • Data

    Marzo 10, 2019

  • Contidos

    Tipos e xéneros

  • Tarefa

    Comprensión

  • Categoría

    1º ESO

 • Pronome persoal átono (1º ESO)

  Colocación do pronome átono 1. Non se pon nunca ao comezo dunha oración. E, como norma xeral, vai despois do verbo. Enténdote ben! 2. Existen algúns […]

  • Data

    Febreiro 25, 2019

  • Contidos

    Funcionamento da lingua

  • Tarefa

    Reflexión

  • Categoría

    1º ESO

 • A situación da lingua (1º ESO)
  • Data

    Febreiro 19, 2019

  • Contidos

    Lingua e sociedade

  • Tarefa

    Reflexión

  • Categoría

    1º ESO

 • Ao redor das biografías (1º ESO)

  1. [ORAL] Que cambiaría se fose unha biografía sen forma autobiográfica? 2. Que diferencia os seguintes textos? A que xénero textual pertence cada un deles? As […]

  • Data

    Febreiro 18, 2019

  • Contidos

    Tipos e xéneros

  • Tarefa

    Comprensión textual

  • Categoría

    1º ESO

 • Mellora da puntuación (1º ESO)

  Erros frecuentes que cómpre evitar. 1. Coma entre suxeito e predicado. Aínda que un suxeito algo longo esixa unha pausiña ao falar, esta non se representa na […]

  • Data

    Febreiro 12, 2019

  • Contidos

    Propiedades textuais

  • Tarefa

    Reflexión

  • Categoría

    1º ESO

 • As propiedades textuais (1º ESO)

  webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen A cohesion Actividades Libro de texto, p. 198: 3, 4, 5 Para saber máis

  • Data

    Febreiro 11, 2019

  • Contidos

    Comprensión e expresión

  • Tarefa

    Reflexión

  • Categoría

    1º ESO

 • O adxectivo (1º ESO)

  Actividades Libro de texto, p. 72: 1, 2, 5, 6 Máis práctica Revisión teórica Caderno interactivo sobre os graos Exercicios de identificación Actividades varias

  • Data

    Febreiro 10, 2019

  • Contidos

    Funcionamento da lingua

  • Tarefa

    Reflexión

  • Categoría

    1º ESO

 • As linguas da península (1º ESO)

  Actividade Achegamento ás linguas a través de cancións. Séguese a orde no mapa de esquerda a dereita e de arriba a abaixo, agás nun caso. Cal? […]

  • Data

    Febreiro 4, 2019

  • Contidos

    Lingua e sociedade

  • Tarefa

    Manexo de contidos

  • Categoría

    1º ESO

 • A orde espacial (1º ESO)

  Para identificar a orde que seguen os fragmentos que describen espazos (paisaxes, edificios…), cómpre fixarse sobre todo en: – como están dispostos no texto os elementos […]

  • Data

    Febreiro 3, 2019

  • Contidos

    Tipos e xéneros

  • Tarefa

    Composición de textos

  • Categoría

    1º ESO

 • Guía de viaxe (1º ESO)

  Exemplos: Galiza no UK Guía do viaxeiro para a Illa de Ons Árbores senlleiras Actividade Completa o seguinte mapa de contidos cos elementos que están abaixo.

  • Data

    Febreiro 3, 2019

  • Contidos

    Tipos e xéneros

  • Tarefa

    Comprensión textual

  • Categoría

    1º ESO

 • A descrición (1º ESO)

   

  • Data

    Xaneiro 29, 2019

  • Contidos

    Tipos e xéneros

  • Tarefa

    Reflexión

  • Categoría

    1º ESO

 • Esquematizar (1º ESO)

  O esquema é a representación gráfica das ideas dun texto. Esixe un subliñado previo e permite acceder aos contidos dun xeito organizado e rápido. As ideas principais recollen os contidos […]

  • Data

    Xaneiro 25, 2019

  • Contidos

    Comprensión textual

  • Tarefa

    Aplicación de técnicas

  • Categoría

    1º ESO

 • Unha guía do contorno (1º ESO)

  Velaquí a guía da secuencia. Os materiais publicaranse de xeito independente en sucesivas anotacións. Propostas de espazos:

  • Data

    Xaneiro 23, 2019

  • Contidos

    Bloques integrados

  • Tarefa

    Habilidades diversas

  • Categoría

    1º ESO

 • A igualdade de xénero a escena (1º ESO)

  Secuencia de radioteatro. 1. Guía de traballo. 2. Revisión e avaliación. 3. Material de inicio: Relato “Trocando a realidade”. 4. Serie de actividades de aula Sesión 1 […]

  • Data

    Xaneiro 11, 2019

  • Contidos

    Bloques integrados

  • Tarefa

    Habilidades diversas

  • Categoría

    1º ESO

 • Cambios no 2º trimestre

  1. Desenvolvemento de secuencias compactas de produción continuada, esquematizadas nunha páxina que se entregará en fotocopia individualmente. (Exemplo de 2º ESO) 2. Composicións intermedias en folla […]

  • Data

    Xaneiro 5, 2019

  • Contidos

    Planificación

  • Tarefa

    Trimestre

  • Categoría

    1º ESO, 2º ESO

 • A poesía: trazos (1º ESO)

  Os textos poéticos, en Thinglink     Reflexión Distingue poesía (de tipo narrativo) de narración (con estilo lírico) e de texto non literario. Cal é cal? (Todos son fragmentos de creacións […]

  • Data

    Novembro 12, 2018

  • Contidos

    Educación literaria

  • Tarefa

    Identificación

  • Categoría

    1º ESO

 • Os recursos da publicidade (1º ESO)

  1. Mecanismos de sedución a) O máis común é asociar o produto con calidades, modos e estilos de vida desexábeis (concretados en personaxes famosos, corpos, ambientes, […]

  • Data

    Novembro 5, 2018

  • Contidos

    Educación literaria

  • Tarefa

    Composición

  • Categoría

    1º ESO

 • Letras, dígrafos, sílaba (1º ESO)

  A. Relación entre letras e sons a) 1 letra – varios sons (fonemas): c (k, θ) ….. b) Varias letras – 1 son (fonema): c, z (θ) […]

  • Data

    Outubro 24, 2018

  • Contidos

    Reflexión sobre a lingua

  • Tarefa

    Identificación

  • Categoría

    1º ESO

 • Palabras e funcións (1º ESO)

  Máis información en esquema, neste documento. Actividades interactivas Revisión (como visitante co código VSVUOG) Identificación das clases de palabras (4 páxinas) Escolla da función sintáctica 1 e Escolla 2

  • Data

    Outubro 22, 2018

  • Contidos

    Reflexión sobre a lingua

  • Tarefa

    Identificación

  • Categoría

    1º ESO

 • Variedades xeográficas (1º ESO)

  Documento de apoio Mapa interactivo con trazos e exemplos en vídeo: Actividades 1. Responde: E sabes de onde son -exactamente- estas sentolas? 2. Compón unha presentación […]

  • Data

    Outubro 15, 2018

  • Contidos

    Lingua e sociedade

  • Tarefa

    Composición

  • Categoría

    1º ESO

 • Palabras para viaxar (1º ESO)

  Práctica interactiva. 1. No Portal das palabras: De viaxe (Só unha vale), Palabras de xeografía (V/F), Vivendas e construción (Canto sabes?), Construción e vivenda (Canto sabes?), Sobre rodas (Apunta ben) e Aí […]

  • Data

    Outubro 9, 2018

  • Contidos

    Reflexión sobre a lingua

  • Tarefa

    Uso do léxico

  • Categoría

    1º ESO

 • Diversidade lingüística (1º ESO)

  Un achegamento á diversidade lingüística no mundo. Cal é a mensaxe de fondo desta videocreación? Actividades 1. A partir do seguinte vídeo, completa o mapa conceptual (os […]

  • Data

    Outubro 9, 2018

  • Contidos

    Lingua e sociedade

  • Tarefa

    Aplicación de técnicas

  • Categoría

    1º ESO

 • O diario (1º ESO)

  Características xerais deste xénero textual. Actividades 1. Identifica estas características neste diario en clave humorística. 2. Escribe nun parágrafo como se desenvolveu o día do protagonista […]

  • Data

    Outubro 5, 2018

  • Contidos

    Texto

  • Tarefa

    Revisión de propiedades

  • Categoría

    1º ESO

 • Subliñado e resumo (1º ESO)

  Orientacións e exemplo. Subliña e resume o fragmento do Diario de Ana Frank.

  • Data

    Outubro 1, 2018

  • Contidos

    Comprensión textual

  • Tarefa

    Aplicación de técnicas

  • Categoría

    1º ESO

 • Diario de viaxe: no maratón de Boston (1º ESO)

  Iniciamos a secuencia de composición dun diario (dunha viaxe) con estes vídeos de Fernando Abreu, músico e corredor de maratóns. CUESTIÓNS Quen son as persoas destinatarias […]

  • Data

    Setembro 24, 2018

  • Contidos

    Comprensión textual

  • Tarefa

    Produción inicial

  • Categoría

    1º ESO

 • As palabras clave (1º ESO)

  Revisamos estas cuestións para realizar as actividades sobre a lectura. Práctica 1. Marcamos as palabras clave do seguinte texto. Sen ter en conta o tema (Premios […]

  • Data

    Xuño 14, 2018

  • Contidos

    Comprensión textual

  • Tarefa

    Revisión