Propostas de mellora dun espazo público (2º ESO)

Portfolio page

_________________

 • Data

   Xaneiro 14, 2019

 • Contidos

   Bloques integrados

 • Tarefa

   Habilidades diversas

 • Categoría

   2º ESO

1. Guía de traballo

2. Revisión e avaliación


3. Material de inicio

O Castelo da Rocha antes da intervención do Concello

O Castelo da Rocha despois da intervención

Páxina do Castelo da Rocha


4. Serie de actividades de aula

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

Sesión 6

5. Materiais de apoio

Suxestión, Queixa e Reclamación

Descrición e esquema

Esquema problema-solución

Solución léxico

A cohesión