Polisemia e homonimia (2º ESO)

Portfolio page

_________________

 • Data

   Outubro 7, 2018

 • Contidos

   Reflexión sobre a lingua

 • Tarefa

   Identificación

 • Categoría

   2º ESO

Mapa de contidos:

Procuramos e explicamos exemplos nestes decálogos: o da conduta whatsappeira e mais o do capullo.