Palabras para viaxar (1º ESO)

Portfolio page

_________________

 • Data

   Outubro 9, 2018

 • Contidos

   Reflexión sobre a lingua

 • Tarefa

   Uso do léxico

 • Categoría

   1º ESO

Práctica interactiva.


Creamos nós

1. Compoñede en parellas unha serie ao xeito das de V/F do Portal das palabras con termos que coñezades destes ámbitos. Podedes partir dos traballados no libro de texto.

2. Realizade un xogo de pistas, indicando de xeito gradual (do máis xeral ao máis concreto) características dunha realidade que os demais deben recoñecer. Por exemplo:

 

– É mobiliario urbano

– É ben visíbel

– Emite luces

– Ten tres cores

– Dirixe o tránsito

– Algúns pitan para axudar a cruzar

= SEMÁFORO

– É un medio de transporte

– Traslada polo medio marítimo

– Leva pouca tripulación

– Ten un uso recreativo

– Recala en portos turíticos

– É unha embarcación luxosa

= IATE


Poñémoslle voz en off ao seguinte vídeo: