Linguas minoritarias e minorizadas (2º ESO)

Portfolio page

_________________

 • Data

   Abril 8, 2019

 • Contidos

   Lingua e sociedade

 • Tarefa

   Conceptos de sociolingüística

 • Categoría

   2º ESOPara saber máis

A diversidade lingüística


Actividades

– Intenta explicar coas túas palabras os conceptos de lingua minoritaria e de lingua minorizada.

– O galego é unha lingua minoritaria? E minorizada? Por que?

– Por que pensas que é importante manter o uso de linguas minorizadas?


Actividade voluntaria

Desenvolve a proposta do libro de texto (p. 46), establecendo un contraste explícito entre as linguas. Velaquí un apoio. Data límite: 30 de abril.