Exposición oral: estratexias (1º ESO)

Portfolio page

_________________

 • Data

   Maio 2, 2019

 • Contidos

   Oralidade

 • Tarefa

   Estratexias

 • Categoría

   1º ESO

1º. Extraede das seguintes charlas TED subtitulados en galego as estratexias que se indican.

a. Para captar o interese. En relación con:

 • – o corpo (que movementos e xestos son os máis efectivos)
 • – a voz (como se usa o volume e a entoación)
 • – o humor (de que xeito se provoca o riso)
 • – a interacción co público (como se interpela ou se fai participar)

 

b. Para lle dar valor ao contido:

 • – como se crea curiosidade, intriga, nos oíntes
 • – cal é a idea fundamental que liga todo
 • – que datos científicos apoian esa idea
 • – que anécdotas ou exemplos reais se achegan


2º. Creade unha breve exposición sobre un tema acordado empregando cando menos dúas das estratexias antes apuntadas.

Velaquí un modelo.


3. Percibide o guión posíbel desta presentación do profesor Xacobo de Toro.

Solución


4. Valorade nos seguintes vídeos: a organización da información, claridade e fluidez oral, naturalidade e movemento corporal (se se aprecia), emprego de recursos para manter a atención, corrección lingüística. Puntuádeos.


5. Poñédelle voz, axustando a exposición, ao seguinte vídeo.