Esquematizar (1º ESO)

Portfolio page

_________________

 • Data

   Xaneiro 25, 2019

 • Contidos

   Comprensión textual

 • Tarefa

   Aplicación de técnicas

 • Categoría

   1º ESO

esquema é a representación gráfica das ideas dun texto. Esixe un subliñado previo e permite acceder aos contidos dun xeito organizado e rápido. As ideas principais recollen os contidos a partir dos que se articulan os parágrafos. As ideas secundarias conteñen información complementaria: amplían, demostran, exemplifican…

O esquema dun texto expositivo pode guiarse a partir da súa organización global, que adoita ser unha das seguintes:

Os resultados poden presentarse de moi distinto xeito: