Diario de viaxe: no maratón de Boston (1º ESO)

Portfolio page

_________________

 • Data

   Setembro 24, 2018

 • Contidos

   Comprensión textual

 • Tarefa

   Produción inicial

 • Categoría

   1º ESO

Iniciamos a secuencia de composición dun diario (dunha viaxe) con estes vídeos de Fernando Abreu, músico e corredor de maratóns.

CUESTIÓNS

 1. Quen son as persoas destinatarias (a quen se dirixe o emisor)?
 2. Que tipo de feitos se narran?
 3. Cando suceden eses feitos e que orde temporal seguen? Como se indica?
 4. Que rexistro lingüístico se emprega?
 5. Escribe o que podería contar Fernando Abreu o día de volta a Galicia tendo en conta o control que habería no aeroporto despois do atentado.