Límite da achega do cuestionario (1º ESO)

Cómpre ter na aula este luns 25 os resultados do cuestionario realizado á muller protagonista da biografía de Mulleres traballadoras en lingua.