Actividades interactivas

Os animais e as súas crías

Gardaría na granxa

Como falan os animais

Colectivos

Bechos que voan

Gatos


Xogo Onde estou, que animal vexo?

Respostas: SI / NON / NON É IMPORTANTE – TANTO TEN

Preguntas:

  • Estás nun zoo? … no monte? … nunha granxa? … na casa? … nun parque? …
  • O animal é un mamífero? … unha ave? … un peixe? … un insecto? …
  • Ten peteiro? … antenas? … dúas patas? … ás longas? … cores vivas? … rabo? …
  • É perigoso? … mansiño? … doméstico? … salvaxe? … esquivo? …
  • Corre moito? Voa? Repta? Gabea? Salta? Dá couces? Traba? …
  • Chía? Miaña? Bea? Pía? Cacarexa? Brúa? Ornea? Rincha? Ouvea? …

Para saber máis