O lecer: as viaxes

– No Portal das palabrasDe viaxe (Só unha vale) e  Sobre rodas (Apunta ben).

– En Quizlet: léxico do relevo e a montaña e mais do mar e a praia.

– Realizade un xogo de pistas, indicando de xeito gradual (do máis xeral ao máis concreto) características dunha realidade que os demais deben recoñecer. Por exemplo:

– É mobiliario urbano– É ben visíbel

– Emite luces

– Ten tres cores

– Dirixe o tránsito

– Algúns pitan para axudar a cruzar

= SEMÁFORO

– É un medio de transporte– Traslada polo medio marítimo

– Leva pouca tripulación

– Ten un uso recreativo

– Recala en portos turíticos

– É unha embarcación luxosa

= IATE

Guía Falamos, 44-5. Escolle o teu lugar e dinos como chegar ata alí.

– Lecer, 67-8.