Actividades Inmersión 1

0. Que entendemos? Que sabemos?

1. Participa na revisión e resolución colectiva das interactivas: O corpo humanoPartes do corpo, Aforcado de accións e Coñecendo o noso corpo.

2. En parellas, realizade oralmente as actividades de léxico sobre o corpo humano que vos corresponden.

3. Crea enunciados que poidan ser respondidos polos demais coas afirmacións da guía indicadas.

4. Contesta as preguntas desas mesmas páxinas.