Inmersión

1. Da praza ao prato.

2. As construcións

3. Os animais

4. Actividades no Nadal: programa en Compostela.
5. Galego e lecer nas redes: recomendacións e proposta de subtitulado.
6. Léxico “marcado”. Palabras e expresións con especial presenza.
7. O lecer: as viaxes. A experiencia de viaxar.
8. O lecer: o deporte. Algúns espazos para a práctica deportiva.
9. O corpo humano: unha serie de actividades a partir de vídeos e interactivas.
10. Vídeos iniciais: algunhas perspectivas sobre a lingua.


Materiais

Guía Falamos 1 e 2 (continuación)

Léxico do Proxecto Artello 1 e mais Artello 2

Guía de conversa (tomada de aquí)

Falsos amigos

O lecer

Inmersión desde o árabe

Coñece o galego

Léxico en LIM

Un novo lugar, unha nova lingua

Actividades en Quizlet: Alimentación, Mobles, Profesións, Animais, Paisaxe mariña, As viaxes, A navegación, No ximnasio, Léxico Laxeiro, e 2, Presente SER, ESTAR e TER, Léxico desde o castelán, Palabras básicas desde o inglés 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6 (profesións).

Actividades en Educaplay: Comprensión de textos, Cociña, Alimentos, Parentesco.