Entrega (voluntaria) da gravación ou videopoema (1º ESO)

Data límite para a entrega deste traballo voluntario. Pode realizarse individualmente ou en grupos de ata tres integrantes.

Indicacións para elaborar un videopoema.