Entrega do diario de viaxes (1º ESO)

Ata o día 24 de outubro.

Guía de elaboración.