A coherencia textual

Sabes corrixir deficiencias na información dun texto? Proba:

[slickquiz id=1]

Pois, efectivamente, todas esas cuestións teñen que ver coa propiedade textual da coherencia.

Se ordenas estes elementos e ideas nun mapa ou esquema, obterás as claves. Aparecen en tres niveis.

A COHERENCIA

mellórase con
refírese a
esixe atender

3 regras
esquemas previos
a información

con calidade: pertinencia e claridade
non contradición, relación e repetición en progresión
coa cantidade necesaria
con estrutura: en orde e con equilibrio entre coñecido-novo

Crédito da imaxe

Non hai comentarios.

Deixa unha resposta